• REKRUTACJA
 • Opiekun
  medyczny
 • Technik
  masażysta
 • Opiekunka
  dziecięca
 • Terapeuta
  zajęciowy
 • Opiekun
  osoby starszej
 • Asystent
  osoby niepełnosprawnej

Multimedialne Centrum Informacji

Multimedialne Centrum Informacji (MCI)

W lipcu  2007 roku w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej i EFS "Pracownie Komputerowe dla szkół" szkoła została wyposażona w 4 stanowiska komputerowe wraz z jedną drukarką sieciową i skanerem. Stanowią one wyposażenie Multimedialnego Centrum Informacyjnego. 

Regulamin Multimedialnego Centrum Informacji

1.      1.  Z Multimedialnego Centrum Informacyjnego (MCI) można korzystać w godzinach 

      otwarcia biblioteki- informacja w gablocie obok drzwi wejściowych do biblioteki  oraz na tablicy ogłoszeń.

2.   Każda osoba korzystająca z MCI musi zapoznać się z niniejszym regulaminem.

3.   Wszyscy korzystający z komputerów mają obowiązek wpisania do zeszytu odwiedzin

      swoich danych osobowych, co jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

4.   Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych:

      przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w zbiorach biblioteki, 

      poszukiwań w zasobach Internetu, wykonywania prac do nauki własnej.
5.  Programy udostępniane są wyłącznie na miejscu. Nie ma możliwości wypożyczeń ich

     do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń szkoły. Wyjątek stanowią nauczyciele,

     którzy chcą skorzystać z programów w pracowni komputerowej.

6.  Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw.

7.  Korzystać można wyłącznie z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania

      innych programów.

8.   Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz.

9.  Czas pracy może zostać wydłużony jeżeli nie ma zapotrzebowania na komputer ze strony innych uczestników.

10.  Przy każdym stanowisku może znajdować się tylko jedna osoba.

11. Efekty swojej pracy każdy użytkownik może zapisać na własnym nośniku

    elektronicznym. Nie ma możliwości drukowania na papierze.

12. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w MCI, należy zachować ciszę.

13. Korzystając z programów emitujących głos, zaleca się korzystanie ze słuchawek.

14. Użytkownik pracowni musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera.

15. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast

     po ich wykryciu zgłosić bibliotekarce.

16. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik.

17. Wierzchnie okrycia należy pozostawić w szatni

18. W Centrum obowiązuje zakaz picia napojów oraz spożywania posiłków.

19. W przypadku naruszenia obowiązującego regulaminu, bibliotekarka ma prawo

       do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

20. Zabrania się korzystania z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności

       naruszających prawa autorskie twórców bądź dystrybutorów oprogramowania i danych.

21. Zabrania się zamieszczania niedozwolonych plików nawiązujących do przemocy,

       pornografii oraz przeglądania stron www prezentujących treści nieetyczne

22. Użytkownicy mogą zgłaszać wszelkie inicjatywy i pomysły dotyczące wykorzystania

       Centrum

23. Naruszenie w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania z MCI na okres

       wskazany przez nauczyciela bibliotekarza (najczęściej do końca roku szkolnego)

Czytany 1099 razy

Odwiedziło nas

DzisiajDzisiaj286
WczorajWczoraj1349
W tygodniuW tygodniu5643
W miesiącuW miesiącu18460
RazemRazem755551

Kontakt

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych

ul. Skarszewska 7
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562-36-16
e-mail: mszstarogard@poczta.onet.pl

Facebook