Asystentka stomatologiczna zaliczana jest do grona średniego personelu medycznego. Zawód asystentki stomatologicznej w świetle polskich przepisów jest zawodem regulowanym. Nauka na tym kierunku trwa 1 rok. Ten zawód może wykonywać każda osoba, posiadająca stosowne wykształcenie średnie medyczne w tym zawodzie, czyli ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Proces edukacji kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Absolwenci w zawodzie asystentka stomatologiczna znajdują zatrudnienie w gabinetach, poradniach i klinikach dentystycznych prowadzonych przez jednostki prywatne bądź publiczne. Posiadają przygotowanie do pracy w gabinetach o różnych specjalnościach stomatologicznych. Poza tym absolwent tego kierunku może zatrudnić się na przykład w firmach zajmujących się dystrybucją asortymentu stomatologicznego czy hurtowniach stomatologicznych.

Asystentka stomatologiczna współpracuje głównie bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie asystowania podczas zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

Osoba wykonująca ten zawód przygotowana jest do wykonywania wielu zadań m.in.:

– przygotowania gabinetu i stanowisk pracy lekarza dentysty zgodnie z obowiązującymi zasadami ergonomii pracy;

– użytkowania i konserwowania urządzeń, aparatów oraz instrumentów stomatologicznych;

– przygotowania, sporządzania i kompletowania zestawów podstawowych leków, materiałów oraz wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów stomatologicznych;

– współpracy z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych;

– przygotowania pacjentów do zabiegów stomatologicznych;

– sporządzania terminarzu przyjęć pacjentów;

– współdziałania z lekarzem dentystą przy udzielaniu pierwszej pomocy;

– przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki;

– przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w trakcie wykonywania zadań zawodowych;

– prowadzenia w gabinecie dentystycznym dokumentacji z wykonanych zabiegów stomatologicznych na zlecenie lekarza dentysty;

– współpracy m.in. ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, pracownią techniki dentystycznej i poradnią radiologiczną.

Asystentka stomatologiczna zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami przygotowana jest także do wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego, wykorzystując techniki komputerowe oraz obsługując specjalistyczne programy stomatologiczne.

Asystentka stomatologiczna to ważny członek zespołu, odpowiedzialny nie tylko za wyżej wymienione zadania, ale także za kontakt z pacjentem. Asystentkę dentystyczną powinna cechować ogólna życzliwość, komunikatywność, a także umiejętność zachowania spokoju w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach, które mogą wystąpić podczas wykonywania zabiegu.

Zawód asystentka stomatologiczna to możliwość pracy w małym zespole, bezpośredni kontakt z pacjentem oraz współpraca z lekarzem podczas zabiegów wykonywanych z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu.

Kompetencje zawodowe asystentek dentystycznych w wielu krajach są porównywalne z Polską. W krajach Unii Europejskiej dużą wagę przywiązuje się do bezpieczeństwa pacjenta korzystającego ze świadczeń medycznych, a takie może zapewnić tylko fachowy dyplomowany personel.

 

 

 

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia

MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy.

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym

Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia

Materiałoznawstwo w stomatologii

Ergonomia w stomatologii

Dokumentacja gabinetu dentystycznego

Organizacja ochrony zdrowia

Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia

Komunikacja interpersonalna

Technologie informatyczne w gabinecie dentystycznym

Język obcy ukierunkowany zawodowo

Język migowy ukierunkowany zawodowo

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

Pracownia organizacji pracy w gabinecie dentystycznym

Techniki pracy w gabinecie dentystycznym

 

 

 

Higienistka stomatologiczna zaliczana jest do grona średniego personelu medycznego. Zawód higienistka stomatologiczna w świetle polskich przepisów jest zawodem regulowanym. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się na poziomie szkoły policealnej oraz na poziomie studiów wyższych. Na poziomie szkoły policealnej proces edukacji trwa 2 lata, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i uzyskaniem dyplomu. Poza tym higienistka stomatologiczna to również osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności higiena dentystyczna. Kształcenie na tym poziomie trwa 3 lata.

Zakres uprawnień zawodowych higienistki stomatologicznej jest szerszy niż asystentki stomatologicznej, co oznacza, że praca higienistki stomatologicznej jest bardziej zaawansowana pod względem możliwości wykonywania procedur medycznych.

 Higienistka stomatologiczna samodzielnie na zlecenie lekarza dentysty przeprowadza badanie jamy ustnej, wykonuje zabiegi higieniczne (usuwanie złogów nazębnych, lakierowanie, lakowanie, piaskowanie, wybielanie zębów oraz inne zabiegi profilaktyczne). Ważną częścią wykonywania zawodu higienistka stomatologiczna jest działalność profilaktyczno-edukacyjna, która może być prowadzona zarówno w gabinecie dentystycznym jak i w różnych środowiskach. Jednym z zadań zawodowych jest czynna asysta podczas zabiegów w różnych dziedzinach stomatologii, m.in. ortodoncji, chirurgii, implantologii.

Absolwenci w zawodzie higienistka stomatologiczna znajdują zatrudnienie w gabinetach, poradniach i klinikach dentystycznych prowadzonych przez jednostki prywatne bądź publiczne. Posiadają przygotowanie do pracy w gabinetach o różnych specjalnościach stomatologicznych, ponadto w specjalistycznych laboratoriach inżynierii dentystycznej, jak również wszelkich instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i innych zajmujących się promocją i ochroną zdrowia, a także profilaktyką medyczną.

  

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia

MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym

Organizacja ochrony zdrowia

Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia

Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia

Informatyka w pracy higienistki stomatologicznej

Język obcy zawodowy

Język migowy zawodowy

Podstawy komunikacji interpersonalnej

Podstawy działalności zawodowej higienistki stomatologicznej

Materiały i leki w stomatologii

Profilaktyka w stomatologii

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

Pracownia działalności zawodowej higienistki stomatologicznej

Pracownia organizacji gabinetu i stanowisk pracy lekarza i higienistki

Pracownia farmakoterapii stomatologicznej

Pracownia zasad i technik wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych w stomatologii

 

 

Uwaga, zmiana godziny! Szkolenie BHP - 14.06.2019 - TM I semestr, TZ I semestr, OM KKZ IX

O G Ł O S Z E N I E

TECHNIK MASAŻYSTA  I semestr

TERAPIA ZAJĘCIOWA I semestr

OPIEKUN MEDYCZNY IX KKZ

 

 

Dnia 14.06.2019 roku (piątek) o godz. 14:00 odbędzie się szkolenie BHP  dla słuchaczy kierunków wymienionych powyżej.

 

Dla kierunku Technik Masażysta szkolenie rozpocznie się o godzinie 15.00.

 

 

Obecność na szkoleniu jest  OBOWIĄZKOWA.

Wizyta Pań dietetyczek z Centrum Naturhouse w naszej szkole

 

W ubiegłą sobotę 18 maja, w naszej szkole gościliśmy Panie z centrum dietetycznego Naturhouse. Spotkanie to było zorganizowane dla  uczniów naszej szkoły w ramach profilaktyki zdrowia.  Nasi uczniowie mieli możliwość skorzystania z analizy składu ciała i konsultacji z dietetykiem.

 

W imieniu Pań dietetyczek, serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji dietetycznej w gabinecie mieszczącym się na ul Hallera 35 w Starogardzie Gdańskim, zapisy na konsultację pod nr tel. 608 499 605.

Zajęcia na pracowni Terapii Zajęciowej

Staramy się, żeby zajęcia w naszej szkole były bardzo ciekawe - np. na lekcjach z Planowania i organizowania terapii zajęciowej powstają takie cuda, jakie możecie zobaczyć na zdjęciach poniżej. 

Ogólnopolski Konkurs Opiekuna Medycznego w Sztumie

W miniony piątek, 10 maja 2019r, w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Sztumie odbył się pierwszy Ogólnopolski Konkurs Opiekuna Medycznego pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.  W konkursie udział wzięło wielu przedstawicieli różnych szkół znajdujących się na terenie województwa pomorskiego, kształcących w zawodach medycznych.  Nie mogło oczywiście zabraknąć naszych przedstawicielek. W konkursie udział wzięły słuchaczki II semestru Opiekuna Medycznego. Konkurs składał się z części indywidualnej i drużynowej, a uczestnicy musieli się wykazać zarówno wiedzą teoretyczną, jak i  praktyczną. Wszyscy uczestnicy reprezentowali się bardzo wysokim poziomem wiedzy i stoczyli zaciętą walkę o wygraną. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. Dziękujemy równiez naszym uczennicom za godne reprezentowanie szkoły. 

 

Więcej o całym wydarzeniu przeczytać można na stronie internetowej WZSP w Sztumie: http://medyk.sztum.pl/ogolnopolski-konkurs-opiekuna-medycznego-2/ Zapraszamy do lektury. 

zmiana planu zajęć - Technik Masażysta I semestr 17.05.2019 r.

Uwaga, zmiana planu zajęć

 

 17.05.2019 r. (piątek)

 

Zajęcia dla kierunku Technik Masażysta I semestr zostają odwołane. Piątek (17.05.2019 r.) jest dla słuchaczy tego kierunku dniem wolnym. 

 

 

Targi pracy - Tczew i Pelplin

24 kwietnia 2019 r. nasi słuchacze wzięli udział w Targach Edukacji i Pracy w Pelplinie a 10 maja 2019 r. w Tczewie, gdzie promowali zdrowy tryb życia i przybliżali zainteresowanym ofertę edukacyjną naszej szkoły. Organizatorom Targów dziękujemy za zaproszenie, a naszym słuchaczom za promocję szkoły! 

 

 

11.05.2019 r. - zmiana planu zajęć dla TM I semestr oraz TZ I semestr

Uwaga, zmiana planu zajęć

 

 11.05.2019 r. (sobota)

 

Terapia Zajęciowa I semestr

 

5 – 6 lekcja – Podstawy TZ (zajęcia łączone z TZ III s.)

 

Technik Masażysta I semestr

 

5 – 6 lekcja – Pracownia masażu

Strona 1 z 7