Rekrutacja 2019/20

 INFORMACJE DLA KANDYDATÓW Trwa nabór wiosenno- letni na wszystkie kierunki kształcenia, w tym na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Nauka po naborze rozpocznie ww wrześniu 2019 roku. Przyjmujemy kandydatów obu płci, którzy…

Regulamin rekrutacji

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty: 1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość ( do wglądu)* 2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (podstawowej/ gimnazjalnej – na KKZ) ORYGINAŁ 3. Dokument potwierdzający szczególny status kandydata…