• TRWA NABÓR ZIMOWY NA WSZYSTKIE KIERUNKI

Trwa rekrutacja zimowa 2018/19

 INFORMACJE DLA KANDYDATÓW UWAGA! Uruchamiamy rekrutację dodatkową - podania można składać jeszcze do końca stycznia 2019 r. Trwa nabór zimowy na wszystkie kierunki, w tym na KKZ w zawodach Opiekun…

Regulamin rekrutacji

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty: 1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość ( do wglądu)* 2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (podstawowej/ gimnazjalnej – na KKZ) ORYGINAŁ 3. Dokument potwierdzający szczególny status kandydata…