Badania lekarskie dla słuchaczy I semestru Terapii Zajęciowej

Uwaga słuchacze I semestru terapii zajęciowej!

 

Dnia 27 września 2019 roku, o godzinie 15.00 w szkole odbędą się dla Państwa badania lekarskie. Obecność na badaniach jest obowiązkowa.

Prosimy o odbiór indeksów

Tegorocznym absolwentom, którzy jeszcze nie odebrali swoich indeksów, przypominamy o ich odbiorze w sekretariacie szkoły.

Informacja dot. praktyk zawodowych - IV semestr Terapii Zajęciowej

Słuchacze IV semestru terapii zajęciowej, którzy idą na praktykę do Stowarzyszenia "Można Inaczej" mają stawić się do opiekuna praktyki, w siedzibie stowarzyszenia (Starogard Gdański, Al. Wojska Polskiego 34 A) w poniedziałek o godzinie 16.30. 

Uwaga zmiana planu zajęć - I sem. Terapii Zajęciowej

Uwaga słuchacze I semestru Terapii Zajęciowej - nastąpiła drobna zmiana planu zajęć, w środy zajęcia odbywać się będą dla Państwa od godziny 15.45 (dla osób, które uczestniczą w zajęciach z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości) oraz o godzinie 16.35 (dla osób, które które są zwolnione z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości). 

Egzaminy zawodowe - stuprocentowa zdawalność naszych słuchaczy!

Otrzymaliśmy już wyniki egzaminów zawodowych naszych słuchaczy, z sesji czerwiec - lipiec 2019 i, po raz kolejny, możemy pochwalić się 100 procentową zdawalnością egzaminów zawodowych! 

To zasługa zarówno naszych słuchaczy, ale również całej kadry pedagogicznej, która przygotowywała przyszłych Opiekunów Medycznych do wykonywania zawodu.

Nauczycielom dziękujemy za trud włożony w edukację, a wszystkim naszym absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów zawodowych!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Dnia 02 września 2019 roku, o godzinie 15.30 zapraszamy słuchaczy wszystkich kierunków na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

Słuchacze kierunków Terapia Zajęciowa II i  IV s., oraz Opiekun Medyczny IX KKZ proszeni są o dostarczenie kserokopii aktualnej polisy NNW do kierownika szkolenia praktycznego w pierwszym tygodniu nauki, do dnia 07.09.2019 r. 

Asystentka stomatologiczna zaliczana jest do grona średniego personelu medycznego. Zawód asystentki stomatologicznej w świetle polskich przepisów jest zawodem regulowanym. Nauka na tym kierunku trwa 1 rok. Ten zawód może wykonywać każda osoba, posiadająca stosowne wykształcenie średnie medyczne w tym zawodzie, czyli ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Proces edukacji kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Absolwenci w zawodzie asystentka stomatologiczna znajdują zatrudnienie w gabinetach, poradniach i klinikach dentystycznych prowadzonych przez jednostki prywatne bądź publiczne. Posiadają przygotowanie do pracy w gabinetach o różnych specjalnościach stomatologicznych. Poza tym absolwent tego kierunku może zatrudnić się na przykład w firmach zajmujących się dystrybucją asortymentu stomatologicznego czy hurtowniach stomatologicznych.

Asystentka stomatologiczna współpracuje głównie bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie asystowania podczas zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

Osoba wykonująca ten zawód przygotowana jest do wykonywania wielu zadań m.in.:

– przygotowania gabinetu i stanowisk pracy lekarza dentysty zgodnie z obowiązującymi zasadami ergonomii pracy;

– użytkowania i konserwowania urządzeń, aparatów oraz instrumentów stomatologicznych;

– przygotowania, sporządzania i kompletowania zestawów podstawowych leków, materiałów oraz wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów stomatologicznych;

– współpracy z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych;

– przygotowania pacjentów do zabiegów stomatologicznych;

– sporządzania terminarzu przyjęć pacjentów;

– współdziałania z lekarzem dentystą przy udzielaniu pierwszej pomocy;

– przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki;

– przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w trakcie wykonywania zadań zawodowych;

– prowadzenia w gabinecie dentystycznym dokumentacji z wykonanych zabiegów stomatologicznych na zlecenie lekarza dentysty;

– współpracy m.in. ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, pracownią techniki dentystycznej i poradnią radiologiczną.

Asystentka stomatologiczna zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami przygotowana jest także do wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego, wykorzystując techniki komputerowe oraz obsługując specjalistyczne programy stomatologiczne.

Asystentka stomatologiczna to ważny członek zespołu, odpowiedzialny nie tylko za wyżej wymienione zadania, ale także za kontakt z pacjentem. Asystentkę dentystyczną powinna cechować ogólna życzliwość, komunikatywność, a także umiejętność zachowania spokoju w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach, które mogą wystąpić podczas wykonywania zabiegu.

Zawód asystentka stomatologiczna to możliwość pracy w małym zespole, bezpośredni kontakt z pacjentem oraz współpraca z lekarzem podczas zabiegów wykonywanych z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu.

Kompetencje zawodowe asystentek dentystycznych w wielu krajach są porównywalne z Polską. W krajach Unii Europejskiej dużą wagę przywiązuje się do bezpieczeństwa pacjenta korzystającego ze świadczeń medycznych, a takie może zapewnić tylko fachowy dyplomowany personel.

 

 

 

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia

MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy.

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym

Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia

Materiałoznawstwo w stomatologii

Ergonomia w stomatologii

Dokumentacja gabinetu dentystycznego

Organizacja ochrony zdrowia

Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia

Komunikacja interpersonalna

Technologie informatyczne w gabinecie dentystycznym

Język obcy ukierunkowany zawodowo

Język migowy ukierunkowany zawodowo

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

Pracownia organizacji pracy w gabinecie dentystycznym

Techniki pracy w gabinecie dentystycznym

 

 

 

Higienistka stomatologiczna zaliczana jest do grona średniego personelu medycznego. Zawód higienistka stomatologiczna w świetle polskich przepisów jest zawodem regulowanym. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się na poziomie szkoły policealnej oraz na poziomie studiów wyższych. Na poziomie szkoły policealnej proces edukacji trwa 2 lata, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i uzyskaniem dyplomu. Poza tym higienistka stomatologiczna to również osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności higiena dentystyczna. Kształcenie na tym poziomie trwa 3 lata.

Zakres uprawnień zawodowych higienistki stomatologicznej jest szerszy niż asystentki stomatologicznej, co oznacza, że praca higienistki stomatologicznej jest bardziej zaawansowana pod względem możliwości wykonywania procedur medycznych.

 Higienistka stomatologiczna samodzielnie na zlecenie lekarza dentysty przeprowadza badanie jamy ustnej, wykonuje zabiegi higieniczne (usuwanie złogów nazębnych, lakierowanie, lakowanie, piaskowanie, wybielanie zębów oraz inne zabiegi profilaktyczne). Ważną częścią wykonywania zawodu higienistka stomatologiczna jest działalność profilaktyczno-edukacyjna, która może być prowadzona zarówno w gabinecie dentystycznym jak i w różnych środowiskach. Jednym z zadań zawodowych jest czynna asysta podczas zabiegów w różnych dziedzinach stomatologii, m.in. ortodoncji, chirurgii, implantologii.

Absolwenci w zawodzie higienistka stomatologiczna znajdują zatrudnienie w gabinetach, poradniach i klinikach dentystycznych prowadzonych przez jednostki prywatne bądź publiczne. Posiadają przygotowanie do pracy w gabinetach o różnych specjalnościach stomatologicznych, ponadto w specjalistycznych laboratoriach inżynierii dentystycznej, jak również wszelkich instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i innych zajmujących się promocją i ochroną zdrowia, a także profilaktyką medyczną.

  

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia

MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym

Organizacja ochrony zdrowia

Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia

Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia

Informatyka w pracy higienistki stomatologicznej

Język obcy zawodowy

Język migowy zawodowy

Podstawy komunikacji interpersonalnej

Podstawy działalności zawodowej higienistki stomatologicznej

Materiały i leki w stomatologii

Profilaktyka w stomatologii

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

Pracownia działalności zawodowej higienistki stomatologicznej

Pracownia organizacji gabinetu i stanowisk pracy lekarza i higienistki

Pracownia farmakoterapii stomatologicznej

Pracownia zasad i technik wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych w stomatologii

 

 

Wizyta Pań dietetyczek z Centrum Naturhouse w naszej szkole

 

W ubiegłą sobotę 18 maja, w naszej szkole gościliśmy Panie z centrum dietetycznego Naturhouse. Spotkanie to było zorganizowane dla  uczniów naszej szkoły w ramach profilaktyki zdrowia.  Nasi uczniowie mieli możliwość skorzystania z analizy składu ciała i konsultacji z dietetykiem.

 

W imieniu Pań dietetyczek, serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji dietetycznej w gabinecie mieszczącym się na ul Hallera 35 w Starogardzie Gdańskim, zapisy na konsultację pod nr tel. 608 499 605.

Zajęcia na pracowni Terapii Zajęciowej

Staramy się, żeby zajęcia w naszej szkole były bardzo ciekawe - np. na lekcjach z Planowania i organizowania terapii zajęciowej powstają takie cuda, jakie możecie zobaczyć na zdjęciach poniżej. 

Strona 1 z 8