Asystent osoby niepełnosprawnej

Kierunek asystent osoby niepełnosprawnej powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku unijnego na ten zawód. W odniesieniu do innych kierunków opiekuńczych tj. opiekunki środowiskowej i opiekuna w domu pomocy społecznej materiał nauczania jest wzbogacony o następujące przedmioty :

  •     Rehabilitacja osób upośledzonych umysłowo,
  •     Rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi,
  •     Rehabilitacja osób niewidomych i słabo widzących,
  •     Rehabilitacja osób głuchych i słabo słyszących,
  •     Rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządów ruchu.

Nauka trwa jeden rok.

Absolwenci kierunku asystenta osoby niepełnosprawnej pracować będą przede wszystkim w środowisku domowym i najbliższym otoczeniu osoby niepełnosprawnej.

Asystent będzie mógł w domu realizować usługi opiekuńcze oraz program rehabilitacji dla danej osoby niepełnosprawnej. Program rehabilitacji zostanie opracowany przez zespół terapeutyczny prowadzący osobę niepełnosprawną. Asystent oraz osoba niepełnosprawna ( w miarę jej możliwości)będą współautorami tego programu.