Technik masażysta

Kierunek kształcenia – technik masażysta powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie na profesjonalne usługi rehabilitacyjne w zakresie masażu i usprawniania pacjentów z różnymi schorzeniami. Nauka trwa dwa lata. 

Absolwenci kierunku technik masażysta  będą przygotowani do pracy z pacjentami w różnych stanach zdrowia i choroby, w różnym wieku i z różnymi problemami zdrowotnymi. Będą potrafili samodzielnie i sprawnie realizować zadania wynikające z roli zawodowej technika masażysty.  

Zatrudnienie: placówki służby zdrowia, zarówno oddziały szpitalne  jak i przychodnie oraz gabinety prywatne, gdzie przewiduje się stosowanie  wyżej wymienionych zabiegów. Absolwenci mogą też zakładać własne gabinety masażu.

W trakcie nauki przewiduje się zarówno przedmioty teoretyczne takie jak:
wychowanie fizyczne, psychologia, rehabilitacja ogólna, anatomia z fizjologią, fizjoterapia, zdrowie publiczne,  zagadnienia kliniczne, gimnastyka lecznicza, fizykoterapia, teoria masażu, pracownia masażu, podstawy prawa i ekonomiki oraz szkolenie praktyczne. 

Zakres  kompetencji

Po ukończeniu nauki absolwent kierunku technik masażysta potrafi :

 • Wykonywać masaż klasyczny i segmentalny,
 • Wykonywać drenaż limfatyczny,
 • Wykonywać masaż sportowy i kosmetyczny
 • Wykonywać masaż punktowy,
 • Obserwować i oceniać reakcje pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikować techniki masażu,
 • Obsługiwać sprzęt i aparaturę medyczną stosowaną podczas masażu,
 • Współpracować w zespole terapeutycznym,
 • Przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • Udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • Postępować zgodnie z zasadami etyki.
 • Stosować różne techniki i metody masażu w zależności od zalecenia lekarza, typu schorzenia oraz stanu pacjenta,
Więcej w tej kategorii: « Terapeuta zajęciowy Opiekun medyczny »