Uroczystości szkolne

Dużo się działo w październiku 2018 roku.

1. 65- lecie szkoły

2. Dzień Patronki Szkoły

3. Święto Edukacji Narodowej

4. Wręczenie indeksów

oraz codzienne życie szkoły czyli nauka.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i słuchaczom, którzy przyczynili się do uświetnienia tych uroczystości.