Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2018/19

Przypominamy, że dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w naszej szkole ustalone zostały na 2 i 4 maja oraz 21 czerwca 2019 roku.

Ferie zimowe- 11- 24 II 19

Wiosenna przerwa świąteczna- 18- 23 IV 19

Zakończenie roku szkolnego - 19 czerwca 2019 roku.