Informacja dla zdających egzamin w sesji zimowej 2019

Przypominamy, że ogłoszenie wyników Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i przekazanie dokumentacji do szkół nastąpi 22 marca 2019 roku.