Badania lekarskie słuchaczy przyjętych do szkoły

W dniu 1 marca / najbliższy piątek/ o godz. 16:00 odbędzie się obowiązkowe badanie lekarskie przyjętych do szkoły słuchaczy. Prosimy o obecność.