Badania lekarskie dla słuchaczy, którzy nie byli obecni w szkole 01.03.2019 r. (TM oraz TZ)

W dniu 1 marca odbyły się obowiązkowe badania lekarskie nowoprzyjętych do szkoły słuchaczy z kierunku Technik Masażysta oraz Terapeuta Zajęciowy.

Osoby, które nie były obecne na badaniu zobowiązane są do dnia 12 marca 2019 r. udania się na badania i dostarczenia zaświadczenia do sekretariatu szkolnego. 

Badania przeprowadza lek. med. Mariusz Gawlik, który przyjmuje słuchaczy w dniach: poniedziałek, czwartek w godzinach 17.00 - 18.00 oraz w środę i piątek, w godzinach 9.00 - 11.00, w Starogardzie Gdańskim, na ul. Norwida 2.