Informacja dla słuchaczy Terapii Zajęciowej i Technika Masażysty - I semestr

Wszyscy słuchacze kierunków: Terapia Zajęciowa I semestr oraz Technik Masażysta I semestr, którzy nie donieśli jeszcze zaświadczeń od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki oraz  zdjęć do indeksów i legitymacji proszeni są o doniesienie ww. dokumentów do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie,  do piątku (22.03.2019 r.), do godziny 15.00.