Badania wstępne dla słuchaczy Terapii Zajęciowej i Opiekuna Medycznego X KKZ

Uwaga! Osoby, które nie brały udziału w badaniach dn. 27 września 2019 roku (dotyczy słuchaczy I semestru Terapii Zajęciowej oraz Opiekuna Medycznego KKZ X) zobowiązane są do odebrania skierowania w sekretariacie szkoły oraz wykonania badań do dnia 09 października 2019 roku.