Artykuły filtrowane wg daty: poniedziałek, 11 wrzesień 2023

Słuchacze kierunków: Higienistka stomatologiczna IV semestr, Technik masażysta IV semestr, Opiekun medyczny III semestr, którzy chcą w sesji zima 2024 przystąpić do egzaminu zawodowego, zobowiązani są do złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu w terminie do 15.09.2023 r. Deklarację należy pobrać u wychowawcy klasy i u niego złożyć uzupełniony dokument.