Obowiązek rozliczenia się przez Słuchaczy z biblioteką szkolną

Uwaga Słuchacze!

 

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego Biblioteka przypomina wszystkim słuchaczom o konieczności zwrotu wypożyczonych książek.

 

Można je zwrócić w czerwcu (w godzinach pracy biblioteki szkolnej): w środy 7 i 14 czerwca,

w sobotę 17 czerwca i w czwartek 22 czerwca.

 

Słuchacze kończący naukę powinni w podanych terminach zwrócić wszystkie wypożyczone

książki i uzyskać potwierdzenie rozliczenia na karcie obiegowej.