Warsztaty masażu gorącymi kamieniami dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Starogardzie Gdańskim

W dniu 15 listopada 2023 r. w Pomorskiej Medycznej Szkole Policealnej w Starogardzie Gdańskim uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Starogardzie Gdańskim brali udział w warsztatach masażu gorącymi kamieniami. Prowadząca zajęcia dr Alicja Kuczmińska nauczycielka Pomorskiej Medycznej Szkole Policealnej w Starogardzie Gdańskim  wspólnie z słuchaczami kształcącymi się w zawodzie Technik Masażysta zaprezentowała zasady tego masażu, odwołując się do jego pozytywnego oddziaływania na organizm o elementy o refleksoterapii, aromatoterapii, litoterapii i aromatoterapii, zwracając szczególną uwagę na łagodzenie stresu, działanie relaksacyjne, odprężające i wyciszające. 

 

 

 

TECHNIK MASAŻYSTA – SYLWETKA ZAWODU

 

Kształcenie w zawodzie technik masażysta odbywa się wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej w dwuletniej szkole policealnej  Po zrealizowaniu kształcenia w kwalifikacji MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu uczeń ma możliwość poszerzania wiedzy w formie dalszych kursów umiejętności zawodowych. Jeżeli posiadacz dyplomu uzyskał świadectwo dojrzałości, może kontynuować kształcenie w szkole wyższej.

Technik masażysta to średni personel medyczny. Zadania zawodowe technika masażysty obejmują wykonywanie masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej, wykonywanie masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych, wykonywanie masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym oraz prowadzenie działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Technik masażysta musi posiadać biegłą znajomość podstaw teoretycznych i sprawność manualną. Wykonuje podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta. Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie. Najpopularniejsze miejsca pracy dla masażystów to: szpitale, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapeutyczne, sanatoria, hotele i gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, prywatne gabinety masażu oraz kluby sportowe. Masażysta stosuje metody i techniki masażu oraz zabiegi, które wspomagają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i wspomagają odnowę biologiczną zdrowych.

Nauka trwa dwa lata.

Jeżeli chciałbyś się kształcić w tym zawodzie - zachęcamy do odwiedzenia zakładki rekrutacja: https://www.medyk-stg.pl/rekrutacja/rekru.html