Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna zaliczana jest do grona średniego personelu medycznego. Zawód asystentki stomatologicznej w świetle polskich przepisów jest zawodem regulowanym. Nauka na tym kierunku trwa 1 rok. Ten zawód może wykonywać każda osoba, posiadająca stosowne wykształcenie średnie medyczne w tym zawodzie, czyli ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Proces edukacji kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Absolwenci w zawodzie asystentka stomatologiczna znajdują zatrudnienie w gabinetach, poradniach i klinikach dentystycznych prowadzonych przez jednostki prywatne bądź publiczne. Posiadają przygotowanie do pracy w gabinetach o różnych specjalnościach stomatologicznych. Poza tym absolwent tego kierunku może zatrudnić się na przykład w firmach zajmujących się dystrybucją asortymentu stomatologicznego czy hurtowniach stomatologicznych.

Asystentka stomatologiczna współpracuje głównie bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie asystowania podczas zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

Osoba wykonująca ten zawód przygotowana jest do wykonywania wielu zadań m.in.:

– przygotowania gabinetu i stanowisk pracy lekarza dentysty zgodnie z obowiązującymi zasadami ergonomii pracy;

– użytkowania i konserwowania urządzeń, aparatów oraz instrumentów stomatologicznych;

– przygotowania, sporządzania i kompletowania zestawów podstawowych leków, materiałów oraz wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów stomatologicznych;

– współpracy z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych;

– przygotowania pacjentów do zabiegów stomatologicznych;

– sporządzania terminarzu przyjęć pacjentów;

– współdziałania z lekarzem dentystą przy udzielaniu pierwszej pomocy;

– przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki;

– przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w trakcie wykonywania zadań zawodowych;

– prowadzenia w gabinecie dentystycznym dokumentacji z wykonanych zabiegów stomatologicznych na zlecenie lekarza dentysty;

– współpracy m.in. ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, pracownią techniki dentystycznej i poradnią radiologiczną.

Asystentka stomatologiczna zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami przygotowana jest także do wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego, wykorzystując techniki komputerowe oraz obsługując specjalistyczne programy stomatologiczne.

Asystentka stomatologiczna to ważny członek zespołu, odpowiedzialny nie tylko za wyżej wymienione zadania, ale także za kontakt z pacjentem. Asystentkę dentystyczną powinna cechować ogólna życzliwość, komunikatywność, a także umiejętność zachowania spokoju w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach, które mogą wystąpić podczas wykonywania zabiegu.

Zawód asystentka stomatologiczna to możliwość pracy w małym zespole, bezpośredni kontakt z pacjentem oraz współpraca z lekarzem podczas zabiegów wykonywanych z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu.

Kompetencje zawodowe asystentek dentystycznych w wielu krajach są porównywalne z Polską. W krajach Unii Europejskiej dużą wagę przywiązuje się do bezpieczeństwa pacjenta korzystającego ze świadczeń medycznych, a takie może zapewnić tylko fachowy dyplomowany personel.

 

 

 

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia

MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy.

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym

Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia

Materiałoznawstwo w stomatologii

Ergonomia w stomatologii

Dokumentacja gabinetu dentystycznego

Organizacja ochrony zdrowia

Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia

Komunikacja interpersonalna

Technologie informatyczne w gabinecie dentystycznym

Język obcy ukierunkowany zawodowo

Język migowy ukierunkowany zawodowo

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

Pracownia organizacji pracy w gabinecie dentystycznym

Techniki pracy w gabinecie dentystycznym

Data dodania: 2023-12-05 17:05:26
Data edycji: 2023-12-05 22:52:36
Ilość wyświetleń: 352

Z kropli dni powszednich tworzy się historia i tradycja naszej szkoły. Czerpiąc wzorce z przeszłości, tworzymy dzień dzisiejszy – stanowimy o przyszłości szkoły

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej