Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Opiekun medyczny

Opiekun medyczny

Opiekun medyczny to zawód należący do branży opieki zdrowotnej, w której strukturach zachodzą nieustanne przemiany. Branża ta potrzebuje kompetentnych opiekunów, którzy będą świadczyli usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne wobec swoich podopiecznych. Opiekun medyczny należy do zawodów zaufania publicznego. Obecność tego zawodu na rynku pracy pozwala na zwiększenie efektywności i jakości usług adresowanych do osób niesamodzielnych. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw sprawiają, że zawód ten jest pożądany na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej:

  • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
  • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.

W obowiązującym stanie prawnym, zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej kształcenie w zawodzie opiekuna medycznego prowadzą 3-semestralne (półtoraroczne) szkoły policealne dla osób posiadających wykształcenie średnie. Ukończenie szkoły policealnej umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Uzyskany w ten sposób dyplom opiekuna medycznego pozwala na podjęcie pracy w zawodzie na terenie całej Unii Europejskiej.

Uruchomienie kształcenia w zawodzie opiekun medyczny było odpowiedzią na zmniejszającą się ilość pielęgniarek oraz postępujący proces starzenia się polskiego i europejskiego społeczeństwa. Proces starzenia się spowodował zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym nie tyko przez lekarzy geriatrów i pielęgniarki, ale także w szczególności przez opiekunów medycznych. Spowodowało to ogromną potrzebę kształcenia w zawodzie, od którego zależy również efekt leczenia i jakość życia osób niesamodzielnych.

Nauka trwa 1,5  roku (trzy semestry).

 

 Wykaz przedmiotów w toku kształcenia

MED14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Anatomia i fizjopatologia

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Zdrowie publiczne

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna z osoba niepełnosprawną

Technologie informacyjne

Zarys farmakoterapii

Język niemiecki zawodowy

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych

Pracownia zabiegów medycznych

Pracownia pierwszej pomocy

Pracownia fizjoterapii 

Pracownia umiejętności zawodowych - placówka

Praktyka zawodowa

Data dodania: 2023-12-05 17:11:41
Data edycji: 2024-03-08 09:06:20
Ilość wyświetleń: 383

Z kropli dni powszednich tworzy się historia i tradycja naszej szkoły. Czerpiąc wzorce z przeszłości, tworzymy dzień dzisiejszy – stanowimy o przyszłości szkoły

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej