Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) – zgodnie z art. 4 pkt. 35 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) - kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie tej kwalifikacji;

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji nauczanej na tym kursie. Egzaminy zawodowe przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Absolwent kursu otrzyma zaświadczenie i może ubiegać się o przystąpienie do egzaminu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje. Zdany egzamin z kolei wiąże się z otrzymaniem certyfikatu kwalifikacji zawodowej i daje prawo do wykonywania pracy w danym zawodzie.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) są szansą dla wszystkich osób dorosłych pragnących bezpłatnie:

  • zdobyć nowy zawód,
  • uzupełnić swoje wykształcenie,
  • udoskonalić swoje umiejętności,
  • wspomóc rozwój swojej kariery zawodowej.

Uczenie się przez całe życie jest wymogiem i znakiem współczesnych czasów. Ustawiczne kształcenie ma na celu przede wszystkim:

  • zwiększenie szans na znalezienie pracy,
  • zmianę pracy,
  • awans,
  • utrzymanie zatrudnienia.
Data dodania: 2023-12-12 09:35:04
Data edycji: 2024-02-06 19:04:09
Ilość wyświetleń: 377

Z kropli dni powszednich tworzy się historia i tradycja naszej szkoły. Czerpiąc wzorce z przeszłości, tworzymy dzień dzisiejszy – stanowimy o przyszłości szkoły

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej