Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekun w domu pomocy społecznej pracuje z osobami starszymi, często samotnymi, chorymi, niepełnosprawnymi.

Opiekun w domu pomocy społecznej wykonuje zadania zawodowe polegające na: aktywizacji i rozwoju osób podopiecznych, działaniach na rzecz pomocy osobie przebywającej w DPS w codziennych czynnościach (samoobsługa, higiena osobista, dbanie o zdrowie), pomocy w organizacji wolnego czasu, rozwijaniu zainteresowań podopiecznych, usprawnianiu ruchowym, opracowywaniu indywidualnego planu pracy osoby podopiecznej, motywowaniu do działań aktywnych oraz budowaniu relacji społecznych z innymi współmieszkańcami, określaniu stanu biopsychospołecznego mieszkańca, Rola opiekuna w domu pomocy społecznej polega na zapewnianiu kompleksowej opieki oraz aktywizacji w różnych obszarach życia osoby podopiecznej.

W celu realizacji zadań opiekun współpracuje z lekarzami, rehabilitantami, psychologami, pozostałym personelem placówki, a także z rodziną podopiecznego.

Opiekun w domu pomocy społecznej po uzyskaniu dyplomu w zawodzie może doskonalić swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych przez pracodawcę oraz instytucje szkoleniowe. Wobec zmian demograficznych oraz starzejącego się społeczeństwa oczekiwania rynku pracy związane będą z osobami posiadającymi kompetencje zawodowe w zakresie sprawowania opieki specjalistycznej i wsparcia osób starszych z zaburzeniami poznawczymi.

Absolwenci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości, mają możliwości podnoszenia kwalifikacji na studiach wyższych I stopnia (licencjat), studiach wyższych II stopnia (magister) oraz studiach podyplomowych na podbudowie ukończonych studiów wyższych. Kierunki pokrewne dla zawodu opiekun w domu pomocy społecznej to opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa. Po studiach wyższych absolwent ma możliwość awansu w obszarze pomocy społecznej na stanowiska kierownicze (kierownik sekcji, kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego, dyrektor) i samodzielne stanowiska specjalistyczne.

Opiekun w domu pomocy społecznej z ukończonym kierunkiem wyższych studiów ma możliwość podjęcia pracy jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu po ukończonym dodatkowo kursie pedagogicznym.

 

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Bhp w domu pomocy społecznej,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii,
 • Polityka społeczna,
 • Komunikacja społeczna,
 • Podstawy opieki zdrowia i choroby,
 • Pielęgnacja osób niesamodzielnych,
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka,
 • Język obcy opiekuna w DPS,
 • Rewalidacja psychoruchowa,
 • Język migowy.

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia czynności opiekuńczych,
 • Pracownia aktywizacji i usprawniania ruchowego,
 • Praktyki zawodowe.
Data dodania: 2023-12-05 17:15:01
Data edycji: 2023-12-05 22:52:07
Ilość wyświetleń: 145

Z kropli dni powszednich tworzy się historia i tradycja naszej szkoły. Czerpiąc wzorce z przeszłości, tworzymy dzień dzisiejszy – stanowimy o przyszłości szkoły

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej