Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Słuchacz przystępujący do zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zobowiązany jest posiadać:

1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu wystawione przez lekarza medycyny pracy.

Słuchacze po przyjęciu do szkoły przechodzą badanie lekarskie w szkole. Badanie dla słuchaczy jest bezpłatne za wyjątkiem KKZ. 

Słuchacz, który nie poddał się badaniu w wyznaczonym terminie musi wykonać badanie na własny koszt.

Szkoła współpracuje z lek. med. Mariusz Gawlikiem, który przyjmuje słuchaczy w dniach: poniedziałek, wtorek w godzinach 16.00 - 18.00 oraz w środę  w godzinach 9.00 - 11.00, w Starogardzie gdańskim, na ul. Norwida 2. Telefon: 502 058 960.

 2. Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych- dotyczy Opiekunów medycznych, Opiekunek dziecięcych i i Higienistek stomatologicznych

Należy wykonać badanie kału na nosicielstwo. Dla kierunku Opiekun medyczn, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca badanie jest bezpłatne. Należy zgłosić się do Sanepidu po probówki i z wynikiem pójść do lekarza medycyny pracy. Koszt orzeczenia ok. 50 zł, 

3. Ubezpieczenie NNW i OC - zapewnia szkoła.

 4. Dowód szczepienia WZW B

Osoby niezaszczepione po zgłoszeniu się do kierownika szkolenia praktycznego, mogą bezpłatnie zaszczepić się w swojej przychodni.

Szczepienie dotyczy osób nie szczepionych lub szczepionych niepełną dawką (mniej niż 3 razy). Słuchacz powinien zgłosić chęć poddania się szczepieniu kierownikowi szkolenia praktycznego w ciągu 7 dni od daty przyjęcia do szkoły, podając adres przychodni, do której należy, numer pesel i numer telefonu. Kierownik szkolenia zgłasza listę osób, które chcą się zaszczepić do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, która przekazuje szczepionki do przychodni, do której słuchacz należy. Szczepienie jest bezpłatne dla słuchaczy kierunków medycznych. Opiekunka dziecięca jest kierunkiem społecznym.

5. Zaświadczenie o szkoleniach z zakresu BHP i PPOŻ. 

a) przeprowadzone przez szkolnego Inspektora BHP,

b) przeprowadzone przez Inspektora BHP w placówce szkolenia praktycznego,

c) przeprowadzone przez nauczyciela praktycznej nauki zawodu na stanowisku pracy.

Szkoła, w porozumieniu z Inspektorami BHP, wyznacza termin i miejsce szkolenia. Słuchacz ma obowiązek w nich uczestniczyć. Słuchacz, który nie przystąpił do szkolenia w wyznaczonym terminie zobowiązany jest uzupełnić szkolenie w uzgodnionym z kierownikiem szkolenia praktycznego terminie. Uczeń, który nie odbył wymaganych szkoleń BHP nie może przystąpić do praktycznej nauki zawodu w placówkach. 

Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz dowód szczepienia / książeczka zdrowia, zaświadczenie/ należy bezzwłocznie dostarczyć do sekretariatu szkoły. 

Data dodania: 2023-12-05 16:46:45
Data edycji: 2024-02-06 00:12:43
Ilość wyświetleń: 188

Z kropli dni powszednich tworzy się historia i tradycja naszej szkoły. Czerpiąc wzorce z przeszłości, tworzymy dzień dzisiejszy – stanowimy o przyszłości szkoły

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej