Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy

Zawód terapeuty zajęciowego należy do branży opieki zdrowotnej. Terapeuta zajęciowy może kształcić się w policealnych szkołach zawodowych, medycznych szkołach zawodowych oraz w zespołach szkół prowadzących szkoły policealne. Uczniowie, którzy mają zdany egzamin maturalny, mogą podjąć również kształcenie na studiach wyższych na pierwszym i drugim stopniu studiów na kierunku terapia zajęciowa.

Terapeuta zajęciowy to osoba, która zajmuje się kompleksowym prowadzeniem terapii, dzięki czemu przeciwdziała powstawaniu u pacjentów przewlekłych chorób i trwałego kalectwa oraz pomaga w przystosowaniu pacjenta do życia w świecie w nowy sposób. Dzięki swojej pracy terapeuta zajęciowy pomaga usprawnić kondycję fizyczną i psychiczną pacjenta, co w konsekwencji prowadzi do pomocy w uzyskaniu maksymalnie możliwej samodzielności osoby chorej.

Do obowiązków terapeuty zajęciowego zalicza się wiele różnych czynności, które mają na celu pomoc pacjentowi w optymalnym funkcjonowaniu na miarę swoich możliwości psychofizycznych. Dzięki swoim umiejętnościom terapeuta dba o dobro pacjenta, przystosowuje go do samodzielnego życia i oferuje wsparcie psychiczne. Do głównych zadań terapeuty zajęciowego należy nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem oraz jego rodziną, a także środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym. Do innych obowiązków należy rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb biopsychospołecznych pacjenta oraz przygotowanie grupowego i/lub indywidualnego planu działań terapeutycznych w oparciu o diagnozę, zainteresowania, potrzeby i możliwości pacjenta. W ramach prowadzonej terapii terapeuta zajęciowy może organizować zajęcia o charakterze terapeutyczno-manualnym (ergoterapia, socjoterapia, arteterapia), których celem jest poprawa stanu fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania pacjenta oraz pomoc w jego integracji w środowisku zawodowym. Ważnym celem terapii jest nauka posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym niezbędnym do codziennego funkcjonowania pacjenta.

W zakresie administracyjnym do czynności terapeuty zajęciowego należy dokumentowanie, monitorowanie i ocenianie procesu terapeutycznego, przestrzeganie tajemnicy lekarskiej w zakresie prowadzonej terapii pacjenta i jego rodziny, współpraca z zespołem terapeutycznym oraz przestrzeganie przepisów bhp właściwych podejmowanej aktywności w celu zapewnienia pacjentowi możliwie najwyższego bezpieczeństwa.

Nauka trwa dwa lata. 

Zatrudnienie: szpitale dla nerwowo i psychicznie chorych, przedszkola integracyjne, warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, domy pomocy społecznej, ośrodki adaptacyjne oraz centra rehabilitacji.

Kierunek kształcenia – terapeuta zajęciowy funkcjonuje w naszej szkole już od 1994 roku. 

 

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Podstawy terapii zajęciowej

Podstawy prawne w terapii zajęciowej

Biomedyczne podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja alternatywna

Język migowy

Język obcy zawodowy

Metodyka terapii zajęciowej

Podstawy teoretyczne diagnostyki w terapii zajęciowej

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

Metody i techniki terapii zajęciowej

Diagnozowanie w terapii zajęciowej

Planowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej

Praktyka zawodowa semestr II

Praktyka zawodowa semestr III

Praktyka zawodowa semestr IV

Data dodania: 2023-12-05 17:20:17
Data edycji: 2023-12-05 22:51:37
Ilość wyświetleń: 474

Z kropli dni powszednich tworzy się historia i tradycja naszej szkoły. Czerpiąc wzorce z przeszłości, tworzymy dzień dzisiejszy – stanowimy o przyszłości szkoły

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej