Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna zaliczana jest do grona średniego personelu medycznego. Zawód higienistka stomatologiczna w świetle polskich przepisów jest zawodem regulowanym. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się na poziomie szkoły policealnej oraz na poziomie studiów wyższych. Na poziomie szkoły policealnej proces edukacji trwa 2 lata, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i uzyskaniem dyplomu. Poza tym higienistka stomatologiczna to również osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności higiena dentystyczna. Kształcenie na tym poziomie trwa 3 lata.

Zakres uprawnień zawodowych higienistki stomatologicznej jest szerszy niż asystentki stomatologicznej, co oznacza, że praca higienistki stomatologicznej jest bardziej zaawansowana pod względem możliwości wykonywania procedur medycznych.

 Higienistka stomatologiczna samodzielnie na zlecenie lekarza dentysty przeprowadza badanie jamy ustnej, wykonuje zabiegi higieniczne (usuwanie złogów nazębnych, lakierowanie, lakowanie, piaskowanie, wybielanie zębów oraz inne zabiegi profilaktyczne). Ważną częścią wykonywania zawodu higienistka stomatologiczna jest działalność profilaktyczno-edukacyjna, która może być prowadzona zarówno w gabinecie dentystycznym jak i w różnych środowiskach. Jednym z zadań zawodowych jest czynna asysta podczas zabiegów w różnych dziedzinach stomatologii, m.in. ortodoncji, chirurgii, implantologii.

Absolwenci w zawodzie higienistka stomatologiczna znajdują zatrudnienie w gabinetach, poradniach i klinikach dentystycznych prowadzonych przez jednostki prywatne bądź publiczne. Posiadają przygotowanie do pracy w gabinetach o różnych specjalnościach stomatologicznych, ponadto w specjalistycznych laboratoriach inżynierii dentystycznej, jak również wszelkich instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i innych zajmujących się promocją i ochroną zdrowia, a także profilaktyką medyczną.

  

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia

MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym

Organizacja ochrony zdrowia

Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia

Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia

Informatyka w pracy higienistki stomatologicznej

Język obcy zawodowy

Język migowy zawodowy

Podstawy komunikacji interpersonalnej

Podstawy działalności zawodowej higienistki stomatologicznej

Materiały i leki w stomatologii

Profilaktyka w stomatologii

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

Pracownia działalności zawodowej higienistki stomatologicznej

Pracownia organizacji gabinetu i stanowisk pracy lekarza i higienistki

Pracownia farmakoterapii stomatologicznej

Pracownia zasad i technik wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych w stomatologii

Data dodania: 2023-12-05 17:08:20
Data edycji: 2023-12-05 22:52:31
Ilość wyświetleń: 303

Z kropli dni powszednich tworzy się historia i tradycja naszej szkoły. Czerpiąc wzorce z przeszłości, tworzymy dzień dzisiejszy – stanowimy o przyszłości szkoły

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej