Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Historia Szkoły

Z kropli dni powszednich tworzy się historia i tradycja naszej szkoły. Czerpiąc wzorce z przeszłości tworzymy dzień dzisiejszy, stanowimy o przyszłości szkoły.

 

   Wśród wielu dat w sposób szczególny w historii szkoły wpisał się rok 1953. Wówczas to władze wojewódzkie na polecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej podjęły decyzję o powołaniu Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa  Neuropsychiatrycznego w Starogardzie Gdańskim, w Kocborowie. Szkoła ta była na terenie kraju drugą placówką o takiej specjalności.


  Nauka trwała dwa lata, przyjmowana była młodzież po ukończeniu 16 roku życia i ukończonej szkole podstawowej. Od 1956 roku przyjmowane były dziewczęta mające co najmniej dwie klasy liceum ogólnokształcącego, a od 1966 roku ukończoną szkołę średnią.

 

  W 1957 roku szkoła jako pierwsza w kraju staje się szkołą koedukacyjną. Na przestrzeni lat szkoła wielokrotnie przechodziła reorganizacje i zmiany. I tak, w roku 1959 zostaje wydłużony czas nauki do 2,5 roku. W rok później zmieniona zostaje nazwa na Państwową Szkołę Medyczną Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, a w roku 1971 na Medyczne Studium  Zawodowe Wydział Pielęgniarstwa Psychiatrycznego.

  W roku 1983 rozpoczyna działalność 5 letnie Liceum Medyczne Pielęgniarstwa na podbudowie szkoły podstawowej. Od 5 września tego roku na bazie studium powstaje także Policealne Studium Zawodowe dla Pracujących. Szkołę opuścili absolwenci trzech kolejnych roczników.  


  W 1984 roku utworzono zbiorczy zakład szkolny pod nazwą Zespół Szkół Medycznych. Kształcenie pielęgniarek psychiatrycznych trwało do 1990 roku. 18 czerwca 1991 roku odbyła się uroczystość nadania imienia "Matki Teresy z Kalkuty". 
Z jej życia staramy się czerpać wskazania i wzorce do pracy. W roku 1991 zrezygnowano z edukacji kandydatek do zawodu w liceach medycznych w kraju. Ostatnie absolwentki opuściły mury szkoły w 1997 roku.
 

  Decyzja o zaniechaniu naboru do liceów wymusiła przejście na system policealny. Od 1 września 1994 roku powołano dwa kierunki kształcenia: Wydział terapii zajęciowej kształcący w cyklu dwuletnim oraz Wydział pielęgniarstwa kształcący
w cyklu 2,5 letnim i realizujący autorski program nauczania sprofilowany na opiekę psychiatryczną. Innowacja programowa została opracowana przez nauczycieli naszej szkoły i została wysoko oceniona w 1997 roku przez Centrum Edukacji Medycznej. W roku 2000 nastąpiła kolejna reforma w kształceniu pielęgniarek.


  W związku z dostosowywaniem szkolnictwa medycznego do standardów Unii Europejskiej rozpoczęto kształcenie pielęgniarek w 3 letnich wyższych szkołach zawodowych. Kształcenie pielęgniarek przejęły w większości Akademie Medyczne.
W 2002 roku otworzyliśmy wydział: Opiekun w domu pomocy społecznej,  w roku 2003 Opiekunka środowiskowa, w 2005 Asystent osoby niepełnosprawnej, 
w 2007 Technik masażysta a w 2008 Opiekun medyczny.

  W 2005 roku szkoła otrzymała nazwę  Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty. 
W skład Zespołu wchodzą: Wojewódzka Szkoła Policealna dla Młodzieży i Wojewódzka Szkoła Policealna dla Dorosłych. 

  Zgodnie z uchwałą nr 97/VIII/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku, od dnia 01 września 2019 roku w skład Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim wchodzą: Szkoła Policealna Medyczna w Starogardzie Gdańskim (dawniej Wojewódzka Szkoła Policealna dla Młodzieży) oraz Szkoła Policealna Społeczna w Starogardzie Gdańskim (dawniej Wojewódzka Szkoła Policealna dla Dorosłych).

  Szkoła jako instytucja szkoleniowa prowadzi kształcenie ustawiczne osób dorosłych w ramach autorskich projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
 
  Kształcimy młodzież i dorosłych w zawodach: Terapeuta zajęciowy, Technik masażysta, Opiekun w domu pomocy społecznej, Opiekunka środowiskowa, Asystent osoby niepełnosprawnej, Opiekun medyczny, Opiekunka dziecięca, Technik Usług Kosmetycznych. Prowadzimy także Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe m.in. w zawodach Opiekun medyczny, Technik Usług Kosmetycznych, i inne.  W lipcu 2019 roku szkoła uzyskała pozwolenie na kształcenie w zawodach Asystentka Stomatologiczna oraz Higienistka Stomatologiczna.

  Dzięki dużemu zaangażowaniu uczniów i nauczycieli staramy się być szkołą twórczą, dobrze przygotowującą swoich absolwentów do pracy. Jesteśmy szkołą otwartą na potrzeby środowiska i szkołą promującą zdrowie.

 

   Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładną historią szkoły, w załączeniu znajdą Państwo naszą monografię. Zachęcamy do lektury.  

Data dodania: 2023-12-05 16:07:35
Data edycji: 2024-02-10 15:59:47
Ilość wyświetleń: 206

Z kropli dni powszednich tworzy się historia i tradycja naszej szkoły. Czerpiąc wzorce z przeszłości, tworzymy dzień dzisiejszy – stanowimy o przyszłości szkoły

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej