Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca

Zawód opiekunka dziecięca jest zawodem opiekuńczym. Opiekunka dziecięca sprawuje opiekę nad dzieckiem do lat 4. Zapewnia mu bezpieczeństwo i zaspokaja jego wszystkie potrzeby. Od opiekunki dziecięcej oczekuje się dużej odpowiedzialności, wrażliwości estetycznej, uzdolnień plastycznych, twórczego myślenia oraz zdolności manualnych, które pozwolą na rozwijanie zdolności artystycznych u dzieci.

Opiekunka dziecięca w swojej pracy wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka. Prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i stymulujące rozwój psychomotoryczny dziecka.

Jest to zawód dla osób, które lubią pracę z dziećmi i mają z nimi dobry kontakt. Od opiekunki dziecięcej oczekuje się odpowiedzialności, konsekwencji, spokoju, opanowania, łagodności, ale równocześnie zdecydowania, potrzebnego do zapanowania nad dziećmi, oraz cierpliwości. Istotna jest kreatywność opiekunki, potrzebna przy organizacji czasu wolnego, oraz podzielność uwagi. Posiadana wiedza i umiejętności pozwolą w sposób profesjonalny opiekować się dziećmi.

Opiekunka dziecięca oddziałuje na kształtującą się osobowość dzieci w bezpośrednim kontakcie. Praca z małym dzieckiem jest często trudna i wymaga osobistego zaangażowania, a także wypracowania takiego sposobu kontaktowania się z dziećmi, który w największym stopniu sprzyja efektywnemu oddziaływaniu wychowawczemu.

Kształcenie w zawodzie opiekunka dziecięca może być prowadzone na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

 

Nauka na kierunku trwa dwa lata. 

 

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia

SPO.04. ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DZIECKA

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie opiekunki dziecięcej

Język obcy zawodowy

Podstawy psychologii, etyki i komunikacji interpersonalnej

Podstawy anatomii i fizjologii dziecka

Zdrowie publiczne

Pierwsza pomoc

Wychowanie dziecka

Język migowy

Pielęgnacja dziecka zdrowego

Pielęgnacja dziecka chorego lub/i z niepełnosprawnością

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

Pracownia wychowania dziecka

Pracownia pielęgnacji dziecka

Pracownia literatury dziecięcej

Wychowanie muzyczne

Wychowanie plastyczno-techniczne

Praktyka zawodowa

 

 

Absolwenci kierunku opiekunka dziecięca posiadają:

  1. Pełne uprawnienia do podjęcia pracy w:
  •     żłobkach;
  •     przedszkolach;
  •     domach małego dziecka;
  •     sanatoriach;
  •     dziecięcych oddziałach szpitalnych;
  •     placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
  •     środowisku domowym dziecka.
Data dodania: 2023-12-05 17:09:55
Data edycji: 2024-01-31 00:03:33
Ilość wyświetleń: 265

Z kropli dni powszednich tworzy się historia i tradycja naszej szkoły. Czerpiąc wzorce z przeszłości, tworzymy dzień dzisiejszy – stanowimy o przyszłości szkoły

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej