Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Technik masażysta

Technik masażysta

Kształcenie w zawodzie technik masażysta odbywa się wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej w dwuletniej szkole policealnej  Po zrealizowaniu kształcenia w kwalifikacji MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu uczeń ma możliwość poszerzania wiedzy w formie dalszych kursów umiejętności zawodowych. Jeżeli posiadacz dyplomu uzyskał świadectwo dojrzałości, może kontynuować kształcenie w szkole wyższej.

Technik masażysta to średni personel medyczny. Zadania zawodowe technika masażysty obejmują wykonywanie masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej, wykonywanie masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych, wykonywanie masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym oraz prowadzenie działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Technik masażysta musi posiadać biegłą znajomość podstaw teoretycznych i sprawność manualną. Wykonuje podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta. Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie. Najpopularniejsze miejsca pracy dla masażystów to: szpitale, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapeutyczne, sanatoria, hotele i gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, prywatne gabinety masażu oraz kluby sportowe. Masażysta stosuje metody i techniki masażu oraz zabiegi, które wspomagają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i wspomagają odnowę biologiczną zdrowych.

Nauka trwa dwa lata.

 

 

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia

Świadczenie usług w zakresie masażu, MED.10.

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Anatomia i fizjologia

Bhp i pierwsza pomoc

Język obcy zawodowy

Komunikacja interpersonalna

Podstawy fizjoterapii

Teoria masażu

Wybrane zagadnienia kliniczne

Zdrowie publiczne

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

Pracownia fizjoterapii

Pracownia masażu

Praktyka zawodowa klasa I

Praktyka zawodowa klasa II

Data dodania: 2023-12-05 17:16:10
Data edycji: 2023-12-05 22:51:54
Ilość wyświetleń: 288

Z kropli dni powszednich tworzy się historia i tradycja naszej szkoły. Czerpiąc wzorce z przeszłości, tworzymy dzień dzisiejszy – stanowimy o przyszłości szkoły

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej