Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Szpital - Kociewskie Centrum Zdrowia

Szpital - Kociewskie Centrum Zdrowia

Kociewskie Centrum Zdrowia

  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii . To tutaj słuchacze kierunku opiekun medyczny poznają specyfikę opieki oraz leczenia chorych w stanach zagrożenia życia. Uczestniczą w procesie pielęgnacji i leczenia pacjentów z potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu, w szczególności chorych z niewydolnością układu oddechowego i związaną z tym respiratoroterapią. Czuwa nad nimi sama pielęgniarka oddziałowa mgr Mariola Szwedowska.
  • Oddział Chorób Wewnętrznych. Szerokie spektrum leczenia i opieki prowadzone w tym oddziale pozwala kształcić niezbędne umiejętności u słuchaczy kierunku opiekun medyczny. Czuwa nad tym mgr Izabela Gapska. Dominującym profilem chorych są pacjenci z zachorowaniami układu krążenia, układu oddechowego, cukrzycy z jej powikłaniami oraz pacjenci hematologiczni i onkologiczni w zakresie diagnostyki i leczenia powikłań terapii wysokospecjalistycznej. .
  • Oddział Chirurgii Ogólnej. Słuchacze kierunku opiekun medyczny pod opieką pielęgniarki oddziałowej  mgr Genowefy Gowin poznają arkana opieki i leczenia pacjenta chirurgicznego. Stosowanie leczenia zachowawczego, jak i leczenia operacyjnego przeprowadzanego zarówno w trybie planowym oraz doraźnym daję możliwość uzyskania wiedzy i umiejętności niezbędnych do przyszłej pracy zawodowej.
  • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym. Oddział Neurologiczny zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami układu nerwowego. Oddział Udarowy zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorych  z udarem mózgu. Prowadzona diagnostyka i leczenie udaru mózgu wg aktualnych zaleceń łącznie z leczeniem trombolitycznym daje słuchaczom kierunku opiekun medyczny możliwość uczestniczenia w procesie leczenia i opieki wg obowiązujących standardów postępowania. Słuchacze uczestniczą także we wdrażanych indywidualnych programach rehabilitacji. Wszystko to dzieje się pod czujną pieczą  mgr Izabeli Gapskiej.
  • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Na tym oddziale doświadczenie zawodowe nabywają słuchacze zarówno kierunku opiekun medyczny, jak i terapeuta zajęciowy.  Opiekunowie wraz z pielęgniarką oddziałową mgr Joanną Kraśniewską  wspomagają głównie  zespół pielęgniarski, zaś terapeuci zajęciowi wraz z mgr Rehabilitacji Iwoną Wojtyną - zespół rehabilitantów. Pacjenci mają zapewniona troskliwą opiekę. Chorzy po zabiegach są intensywnie usprawniani, aby przyśpieszyć ich powrót do zdrowia i aby mogli osiągnąć jak najlepszy wynik funkcjonalny.  

 

Kociewskie Centrum Zdrowia - link

Data dodania: 2024-01-05 22:10:43
Data edycji: 2024-04-10 13:12:05
Ilość wyświetleń: 169

Z kropli dni powszednich tworzy się historia i tradycja naszej szkoły. Czerpiąc wzorce z przeszłości, tworzymy dzień dzisiejszy – stanowimy o przyszłości szkoły

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej