Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej to zawód medyczny, który powstał w wyniku zapotrzebowania zgłaszanego ze strony środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia. Wymogiem do podjęcia nauki w zawodzie jest posiadanie wykształcenia średniego. Proces edukacji kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Głównym zadaniem zawodowym technika sterylizacji medycznej jest reprocesowanie wyrobów medycznych wielokrotnego użycia wykorzystywanych w diagnostyce i leczeniu ludzi. Technik sterylizacji medycznej samodzielnie wykonuje procedury dekontaminacji wyrobów medycznych. Dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem finalnym ma być uzyskanie wyrobu wolnego od wszelkich form drobnoustrojów zdolnych do życia. Do zadań zawodowych technika sterylizacji medycznej należy: oczyszczanie, mycie i dezynfekcja manualna narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych, mycie i dezynfekcja maszynowa instrumentarium medycznego, obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji, kontrola procesu mycia i dezynfekcji, demontaż narzędzi przed myciem i dezynfekcją, montaż narzędzi przed sterylizacją, kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym, pakietowanie narzędzi, pakietowanie bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego, przygotowanie pakietów okolicznościowych, sterylizacja narzędzi, bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego różnymi metodami, obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji, prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.

Zawód technika sterylizacji medycznej, który powstał w Polsce, jest jedynym takim zawodem w Europie. Trwają prace nad wpisaniem zawodu do taryfikatora zawodów medycznych.

Nauka na kierunku trwa 1 rok.

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik sterylizacji medycznej znajdują zatrudnienie w Centralnych Sterylizatorniach i innych jednostkach wykonujących dekontaminację wyrobów medycznych.

 

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia

 MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie

Zarys anatomii, fizjologii z elementami pierwszej pomocy

Elementy mikrobiologii z epidemiologią

Język obcy zawodowy

Organizacja ochrony zdrowia

Technologia mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych

Metody sterylizacji instrumentarium medycznego

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

Podstawy komunikacji interpersonalnej

Technologie informatyczne

Podstawy instrumentarium medycznego

Procesy mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego

Pracownia sterylizacji medycznej

Praktyka zawodowa

Dekontaminacja sprzętu endoskopowego – dodatkowa kwalifikacja

Data dodania: 2023-12-05 17:16:57
Data edycji: 2023-12-05 22:51:47
Ilość wyświetleń: 176

Z kropli dni powszednich tworzy się historia i tradycja naszej szkoły. Czerpiąc wzorce z przeszłości, tworzymy dzień dzisiejszy – stanowimy o przyszłości szkoły

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej